Object structure
Title:

Integracja rynków finansowych w strefie euro – stan i perspektywy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The present state and perspectives of the financial markets integration in the euro area

Creator:

Szypulewska-Porczyńska, Alina

Subject and Keywords:

Unia Europejska ; strefa euro ; integracja rynków ; usługi finansowe ; European Union ; Eurozone ; integration of markets ; financial services

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 193-202

Abstrakt:

Wprowadzenie wspólnego pieniądza, a obecnie rozwiązań ograniczających niedoskonałości rynków finansowych i poprawiających nadzór nad tymi rynkami, powinno sprzyjać rozwojowi i utrwaleniu ich integracji w państwach strefy euro. W efekcie powinno to prowadzić do wzrostu udziału wzajemnych powiązań przy osłabieniu powiązań z pozostałymi państwami. Sprawdzenie słuszności tych przewidywań było celem przeprowadzonej analizy empirycznej. Badaniem objęto okres 2004-2015. Zmiany w zakresie integracji rynków finansowych analizowano na podstawie obserwacji struktury transakcji monetarnych instytucji finansowych państw strefy euro oraz mierników zbiorczych Europejskiego Banku Centralnego – FINTEC. Uzyskane rezultaty nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że udział państw UE w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej prowadzi do ściślejszej integracji w ramach jednolitego rynku usług finansowych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.20

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: