Object structure
Title:

Typologia gmin z punktu widzenia doświadczeń w wykorzystaniu funduszy UE

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Typology of municipalities from the view point of European Union funds

Creator:

Wojarska, Magdalena

Subject and Keywords:

fundusze UE ; samorząd gminny ; uogólniona metoda EM ; EU funds ; local government ; Expectation-Maximization method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 466, s. 244-254

Abstrakt:

Artykuł ma charakter empiryczny, a jego celem jest próba identyfikacji typów gmin z punktu widzenia wybranych aspektów problematyki funduszy UE. Dane do analizy pochodziły z BDL, bazy Mojapolis.pl oraz badań przeprowadzonych w 2014 r. wśród skarbników gmin. Informacje te stanowiły podstawę klasyfikacji przeprowadzonej za pomocą uogólnionej metody EM. W jej wyniku zbiór 909 gmin podzielony został na trzy rozłączne, różnoliczne zbiory, tj. I, II i III. Średnio, największą wartością absorpcji funduszy UE na mieszkańca charakteryzowała się grupa III, a najniższą II

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.466.25

Language:

pol

Relation:

Wyzwania dla spójności Europy - gospodarka, zrównoważony rozwój, konkurencyjność ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 466

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: