Object structure

Title:

Wrocław jako przykład miasta inteligentnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Wrocław as an example of an intelligent city

Creator:

Brzuśnian, Andrzej

Subject and Keywords:

miasto inteligentne ; Wrocław ; smart city ; intelligent city

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470; s. 29-39

Abstrakt:

W związku z postępującym procesem powiększania się miast oraz ze wzrostem liczby ich mieszkańców częściej jest poruszany temat zmiany podejścia do rozwoju i powiększania się miast w sposób systemowy, a nie chaotyczny, a wszystko po to, by w coraz większych miastach żyło się lepiej i zdrowiej, a także ekologiczniej. Przykładem tego typu usystematyzowanego podejścia do tematu zarówno rozwoju miast, jak i samego funkcjonowania aglomeracji jest właśnie idea smart city, czyli miasta inteligentnego. Celem artykułu było przedstawienie podstawowych informacji związanych z pojęciem smart city. Część tekstu stanowi opis najpopularniejszego i najbardziej znanego miasta inteligentnego − Barcelony – jako celu, do którego inne miasta, starające się być smart, powinny dążyć. W artykule zaprezentowano wszystkie elementy, jakie w zakresie smart dzieją się lub też już się wydarzyły we Wrocławiu − drugim mieście w Polsce pod względem technologii inteligentnych miast

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.470.03

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 470 ; Biznes i środowisko – wybrane problemy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu