Show structure

Title:

Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny w dwuwymiarowym modelu ryzyka z lekkoogonowymi rozkładami wypłat

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influence of some outside risk factors on a ruin probability in a two-dimensional risk model with light-tailed claim sizes

Creator:

Iwanicka, Aleksandra

Subject and Keywords:

dwuwymiarowy model ryzyka ; prawdopodobieństwo ruiny ; zewnętrzne czynniki ryzyka ; two-dimensional risk model ; ruin probability ; outside risk factors

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 92-100

Abstrakt:

W ostatnich latach obserwujemy zmiany klimatyczne, powodujące częste występowanie klęsk żywiołowych, które z kolei stają się przyczyną pojawiania się w tym samym czasie dużej liczby różnych szkód. Celem pracy jest próba zbadania wpływu zewnętrznych czynników ryzyka, takich jak klęski żywiołowe, na prawdopodobieństwo ruiny w modelu ryzyka dla dwóch klas ryzyka, a dokładniej w dwuwymiarowym modelu ryzyka. Przyjmuje się, że ruina wystąpi, gdy ulegnie jej co najmniej jedna z dwóch klas ryzyka. Wpływ zewnętrznych czynników ryzyka na prawdopodobieństwo ruiny prezentowany jest na numerycznych przykładach w przypadku lekkoogonowych rozkładów wpłat

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu