Object structure

Title:

Rezerwa IBNR w ubezpieczeniach majątkowych– praktyczne metody jej szacowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

IBNR reserve in non-life insurance. Practical methods of its estimation

Creator:

Pobłocka, Agnieszka

Subject and Keywords:

rezerwa IBNR ; trójkąty szkód ; deterministyczne i stochastyczne metody szacowania rezerwy IBNR ; IBN reserve ; run-off triangle ; methods of estimation of IBNR reserve

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 207, s. 173-189

Abstrakt:

Rezerwa IBNR to najważniejsza z rezerw ubezpieczeń majątkowych. W Polsce do tej pory była ona szacowana głównie metodami deterministycznymi, jednakże ze względu na nowelizację europejskich wymogów wypłacalności zakładów ubezpieczeń będzie obowiązkowo, od 1.11.2012 r., estymowana metodami stochastycznymi. W artykule scharakteryzowano rezerwę IBNR oraz przedstawiono wybrane metody jej szacowania ze szczególnym uwzględnieniem modeli stochastycznych. Autorka zastanawia się także, które metody należy wykorzystać w praktyce?

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu