Object structure
Title:

Poziom wzorca rozwoju a wyniki porządkowania liniowego na podstawie danych o bezrobociu w powiatach województwa zachodniopomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The level of development pattern versus the results of the linear ordering based on data concernig unemployment in the poviats of Zachodniopomorskie Voivodeship

Creator:

Wawrzyniak, Katarzyna

Subject and Keywords:

porządkowanie liniowe ; wzorzec rozwoju ; grupowanie ; bezrobocie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 225-233

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było sprawdzenie, w jakim stopniu poziom wzorca rozwoju wpływa na końcowy wynik uporządkowania i grupowania obiektów. W badaniu zastosowano cztery warianty wzorca rozwoju. Porządkowanie obiektów przeprowadzono, wykorzystując miarę syntetyczną zaproponowaną przez Z. Hellwiga, a grupowania obiektów dokonano stosując metodę trzech średnich. Następnie oceniono zgodność uporządkowania i grupowania obiektów, które uzyskano dla różnych poziomów wzorca rozwoju. Ponadto sprawdzono własności dyskryminacyjne obliczonych miar syntetycznych oraz określono wielkości odchyleń między wartościami porównywanych miar. Wskazano również przyczyny tych odchyleń. W badaniu wykorzystano dane dotyczące bezrobocia wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiatach województwa zachodniopomorskiego w 2015 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.23

Language:

pol

Relation:

Taksonomia 29 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: