Object structure

Title:

Zastosowanie analizy skupień i metody porządkowania liniowegow ocenie polskiego szkolnictwa wyższego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of cluster analysis and linear ordering in the assessment of Polish higher education

Creator:

Zalewska, Elżbieta

Subject and Keywords:

szkolnictwo wyższe ; analiza skupień ; porządkowanie liniowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469; s. 234-242

Abstrakt:

W polskim szkolnictwie wyższym następuje wiele zmian, głównie wynikającychz przemian demograficznych oraz wprowadzania do życia akademickiego nowoczesnych technologii. Szybki wzrost liczby uczelni i spadek liczby studentów powoduje konkurencyjność na polskich uczelniach wyższych. Celem pracy jest prezentacja wyników wielowymiarowej analizy porównawczej stanu polskiego szkolnictwa wyższego w 2014 roku w podziale na województwa na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego i Banku Danych Lokalnych. Ocena obejmuje zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne oraz studia stacjonarne i niestacjonarne. Za pomocą analizy skupień pogrupowano województwa, uwzględniając podobieństwo stanu szkolnictwa wyższego, oraz zastosowano porządkowanie liniowe pozwalające ustalić klasyfikację województw. Do obliczeń wykorzystano pakiet Statistica

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wroclaw

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.469.24

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 469 ; Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania ; Taksonomia 29

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu