Object structure
Title:

E-stabilność modeli adaptacyjnego uczenia się dynamiki cen akcji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

E-stability of stock price adaptive learning models

Creator:

Acedański, Jan

Subject and Keywords:

wycena akcji ; racjonalne oczekiwania ; adaptacyjne uczenie się ; E-stabilność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 13-24

Abstrakt:

Założenie o adaptacyjnym uczeniu się podmiotów (AL) stanowi poważną alternatywę dla hipotezy racjonalnych oczekiwań (RE) leżącej u podstaw wielu współczesnych modeli ekonomicznych. Jednym z kluczowych zagadnień w tej kwestii jest problem zbieżności algorytmów AL do rozwiązań RE. Warunek E-stabilności, wywodzący się z teorii rekurencyjnych algorytmów stochastycznych, jest podstawowym narzędziem teoretycznym badania zbieżności. W pracy analizowano model AL dynamiki cen akcji dla różnych sposobów modelowania dynamiki strumienia dywidend oraz czynnika dyskontującego. W każdym przypadku stwierdzono teoretycznie, że algorytm rekurencyjnej metody najmniejszych kwadratów jest zbieżny lokalnie do rozwiązania RE

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: