Object structure

Title:

Strategie kosztowe a wskaźniki rentowności w zakładach ubezpieczeń

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cost strategies and profitability ratios ininsurance companies

Creator:

Chmielowiec-Lewczuk, Magdalena

Subject and Keywords:

rentowność zakładów ubezpieczeń ; strategie kosztowe ubezpieczycieli ; koszty działalności ubezpieczeniowej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 188; s. 18-28

Abstrakt:

Rynek ubezpieczeniowy, będący częścią rynku produktów finansowych, charakteryzuje się pewną specyfiką branży, która nie jest bez znaczenia dla omawianego problemu. Zakłady ubezpieczeń wobec różnych zmian zarówno o charakterze rynkowym, jak i ustawowym muszą zmienić podejście do zarządzania kosztami. Do najistotniejszych zmian można zaliczyć: ujednolicenie rynku europejskiego, powiązania z innymi instytucjami finansowymi, szybki przepływ kapitału, szeroki zakres inwestycji oraz zmiany w gospodarce światowej. Do oceny rentowności działalności zakładów ubezpieczeń można wykorzystać wskaźnik rentowności działalności technicznej, wskaźnik rentowności sprzedaży, wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej oraz wskaźnik rentowności kapitałów własnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 188

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu