Object structure
Title:

Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The use of the Cox proportional hazard model to assess the time since the decrease of share prices of stock-market companies during the financial crisis to their growth

Creator:

Bieszk-Stolorz, Beata ; Markowicz, Iwona

Subject and Keywords:

analiza przeżycia ; model hazardu Coxa ; kryzys finansowy ; spadek i wzrost cen akcji

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 47-54

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba wykorzystania modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny prawdopodobieństwa wzrostu cen spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po spadku, który nastąpił na przełomie lat 2008-2009 w wyniku kryzysu finansowego. Przedmiotem badania jest czas, jaki upływa od momentu osiągnięcia przez spółkę ceny minimalnej do momentu wzrostu tej ceny o 80%. Celem badawczym jest ustalenie, czy przynależność spółki do określonej branży ma wpływ na długość czasu wzrostu wartości ceny jej akcji. W artykule użyto kodowania zmiennej objaśniającej –1;0;1, które umożliwia porównanie szans analizowanych branż z szansą średnią dla wszystkich grup. W tym celu wyznaczono iloraz szans, który wskazuje na różnice między porównywanymi branżami i umożliwia wyodrębnienie sektorów, które najszybciej odrabiały straty związane ze spadkiem cen akcji na giełdzie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: