Object structure

Title:

Szkody z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według wybranych czynników ryzyka

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Damages in CR automobile liability insurance of mechanic vehicles owners with respect to chosen risk factors

Creator:

Celczyńska, Anna ; Szymańska, Anna

Subject and Keywords:

szkoda ; ubezpieczenie OC ; czynniki ryzyka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 55-64

Abstrakt:

Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych OC w Polsce ustawicznie się rozwija. Ważnym elementem w kształtowaniu polityki taryfowej ubezpieczyciela jest analiza czynników ryzyka. W artykule podjęto próbę zbadania korelacji między kluczowymi czynnikami ryzyka w przedmiotowym ubezpieczeniu, jakimi są pojemność silnika oraz wiek ubezpieczonego, a zgłaszanymi szkodami. Obserwacją objęto trzy kolejne lata w jednostce zakładu ubezpieczeń

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf ; application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183 ; Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu