Obiekt

Tytuł: Loterie z wieloma wypłatami: Teoria Perspektywy a model użyteczności decyzyjnej

Tytuł odmienny:

Multi-outcome lotteries: Prospect Theory vs. decision utility

Autor:

Kontek, Krzysztof

Opis:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 183; s. 205-214

Abstrakt:

Artykuł omawia dwie metody wyceny loterii z wieloma wypłatami. Pierwsza to Kumulacyjna Teoria Perspektywy [Tversky, Kahneman 1992]. Druga korzysta z funkcji użyteczności decyzyjnej przypominającej swoim kształtem funkcję użyteczności podaną w hipotezie Markowitza [1952]. Model ten działa podobnie jak teoria oczekiwanej użyteczności, tylko ze znormalizowanym zakresem wypłat. Analizowany w artykule przykład loterii z trzema wypłatami pokazuje, że model użyteczności decyzyjnej jest nie tylko prostszy, ale też daje bardziej logiczne predykcje: wycena rozważanej loterii jest stała dla różnych wartości analizowanych prawdopodobieństw. Wycena za pomocą Kumulacyjnej Teorii Perspektywy jest zmienna i zależy nie tylko od wartości prawdopodobieństw, ale także od parametrów modelu

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2011

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:37234

Język:

pol

Powiązania:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wroclaw University of Economics

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji