Object structure
Title:

Statystyczne metody doboru zmiennych w porządkowaniu liniowym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Statistical methods of variables selection in linear ordering

Creator:

Bąk, Andrzej

Subject and Keywords:

porządkowanie liniowe ; metody doboru zmiennych ; program R ; linear ordering ; variables selection methods ; R program

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 29-37

Abstrakt:

Jednym z najważniejszych problemów w badaniach ekonomicznych prowadzonych za pomocą metod analizy danych (w tym metod porządkowania liniowego) jest dobór zmiennych. Problem ten dotyczy włączenia zmiennych o małym zasobie informacyjnym, pominięcia zmiennych o dużym zasobie informacyjnym lub uwzględnienia zmiennych współliniowych. Może to prowadzić do błędnej oceny badanych zjawisk i podejmowania niewłaściwych decyzji. W literaturze przedmiotu prezentowane są dwa podejścia do zagadnienia doboru zmiennych: merytoryczne i statystyczne. Celem artykułu jest przedstawienie wybranych metod statystycznych doboru zmiennych, które mogą być wykorzystane w badaniach ekonomicznych prowadzonych za pomocą metod porządkowania liniowego oraz ocena ich efektywności w świetle poprawności uzyskiwanych rankingów. W analizie poprawności rankingów zastosowano wybrane mierniki oceny jakości metod porządkowania liniowego. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano dane dotyczące rankingów uczelni akademickich oraz pakiet pllord i program R

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.03

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: