Object structure
Title:

Wyznaczanie podobieństwa zawartości publikacji naukowych na podstawie opisów w notacji UKD

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Similarity evaluation of scientific publications based on the analysis of UDC expressions

Creator:

Cieraszewska, Urszula ; Hamerska, Monika ; Lula, Paweł

Subject and Keywords:

uniwersalna klasyfikacja dziesiętna ; podobieństwo publikacji naukowych ; podobieństwo semantyczne ; universal decimal classification ; similarity of scientific publications ; semantic similarity

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 47-59

Abstrakt:

Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna (UKD) jest powszechnie wykorzystywanym systemem klasyfikacji obszarów badawczych. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie obszary wiedzy. UKD jest wykorzystywana głównie do opisu zawartości publikacji naukowych w systemach katalogujących dorobek badawczy. Głównym celem niniejszej pracy jest opracowanie metody wyznaczania podobieństwa opisów zawartości publikacji naukowych, zdefiniowanych za pomocą wyrażeń UKD. Prezentację proponowanej metody poprzedza przedstawienie krótkiej charakterystyki uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej oraz zasad obowiązujących przy tworzeniu wyrażeń złożonych wykorzystujących UKD

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.05

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: