Object structure
Title:

Problem doboru macierzy wag przestrzennych w identyfikacji efektów przestrzennych samodzielności finansowej gmin

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problem of spatial weights matrix selection in the identification of spatial effects in evaluation of communes financial self-sufficiency

Creator:

Głowicka-Wołoszyn, Romana ; Kozera, Agnieszka ; Wysocki, Feliks

Subject and Keywords:

macierz wag przestrzennych ; statystyki globalna i lokalne I Morana ; samodzielność finansowa gmin ; spatial weights matrix ; global and local Moran I statistics ; financial self-sufficiency of communes

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 88-97

Abstrakt:

Celem artykułu jest badanie wpływu sposobu definiowania macierzy wag przestrzennych na identyfikację efektów przestrzennych w ocenie samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego w 2014 roku. W przeprowadzonych badaniach przyjęto dwa sposoby definiowania macierzy wag – pierwszy oparty na kryterium sąsiedztwa (w tym uwzględniając wspólną granicę, k-najbliższych sąsiadów według odległości geograficznej środków gmin oraz biorąc pod uwagę promień odległości d pomiędzy środkami gmin) oraz drugi sposób oparty na kryterium potęgowej odwrotności odległości pomiędzy środkami gmin. Przeprowadzone badania wykazały, że najwyższą wartość statystyki globalnej I Morana uzyskano przy zastosowaniu macierzy wag przestrzennych opartej na kryterium wspólnej granicy. Potwierdziło to opinię, że w identyfikacji efektów przestrzennych zjawisk ekonomiczno-finansowych najlepiej jest stosować mniej skomplikowane i łatwiejsze w interpretacji powiązań jednostek macierze wag przestrzennych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.09

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: