Object structure
Title:

Analiza trwania firm w powiatach województwa zachodniopomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Duration analysis of firms in the poviats of Zachodniopomorskie Voivodeship

Creator:

Markowicz, Iwona

Subject and Keywords:

model trwania ; tablice trwania firm ; funkcja intensywności likwidacji firm ; duration models ; tables of firms duration ; intesity function of firms liquidation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 138-146

Abstrakt:

Celem badań było skonstruowanie tablic trwania firm. Budowę tablic trwania, jako kontynuację badań z 2015 roku, przeprowadzono ze szczególnym uwzględnieniem funkcji intensywności likwidacji firm dla poszczególnych powiatów woj. zachodniopomorskiego. Funkcja intensywności zazwyczaj ma kształt odwróconej litery U (co jest zgodne z teoretycznym modelem uczenia się). W badaniu wykorzystano dane z rejestru REGON, dotyczące firm powstałych w woj. zachodniopomorskim w latach 2009-2011. Obserwacja trwała do końca 2013 roku. Dodatkowo, wykorzystując estymator Kaplana-Meiera oraz testy statystyczne, powiaty pogrupowano według podobieństwa modelu przetrwania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.14

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: