Object structure
Title:

Wizualizacja wyników liniowych technik ordynacyjnych na przykładzie analizy przestępczości przeciwko mieniu w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Visualization of the linear ordination techniques results using an example of the analysis of property crime in Poland

Creator:

Misztal, Małgorzata

Subject and Keywords:

analiza redundancji ; analiza głównych składowych ; biplot ; triplot ; przestępczość przeciwko mieniu ; redundancy analysis ; principal components analysis ; crime againstproperty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 161-170

Abstrakt:

Zaletą liniowych technik ordynacyjnych (analizy głównych składowych – PCA i analizy redundancji – RDA) jest m.in. możliwość prezentacji graficznej uzyskanych wyników w przestrzeni dwuwymiarowej z wykorzystaniem diagramów ordynacyjnych (biplotów i triplotów). W pracy omówiono metody wizualizacji wyników PCA i RDA oraz zwrócono uwagę na rolę metod graficznych przy interpretacji uzyskanych wyników. Ze względu na wykorzystane w przykładzie dane liczbowe, szczegółowym celem pracy jest ocena wpływu wybranych czynników społeczno-ekonomicznych na przestępczość przeciwko mieniu w Polsce oraz ocena przydatności metod wizualizacji w tego typu analizach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.16

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: