Object structure
Title:

Podejście wielomodelowe w prognozowaniu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The multiple-model approach in the prediction of company bankruptcy risk in Poland

Creator:

Pawełek, Barbara ; Grochowina, Dorota

Subject and Keywords:

podejście wielomodelowe ; upadłość ; prognozowanie ; multiple-model approach ; bankruptcy ; prediction

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 171-179

Abstrakt:

Tematyka pracy wpisuje się w nurt badań naukowych nad ważnym problemem ekonomicznym, jakim jest upadłość przedsiębiorstw. W zakresie badania zagrożenia przedsiębiorstw upadłością kontynuowane są prace nad metodologią przewidywania pierwszej i kolejnych upadłości przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad przydatnością stosowania podejścia wielomodelowego w prognozowaniu zagrożenia upadłością przedsiębiorstw w Polsce. Analizę przeprowadzono dla zbilansowanych i niezbilansowanych zbiorów przedsiębiorstw z sektora przetwórstwa przemysłowego. W badaniu zastosowano metody bagging, boosting, random subspaces i random forests. Przydatność podejścia wielomodelowego dla prognozowania upadłości oceniono na podstawie wartości mierników skuteczności klasyfikacyjnej przedsiębiorstw ze zbioru testowego. Wnioski z przeprowadzonych badań empirycznych wskazują na przydatność stosowania podejścia wielomodelowego w prognozowaniu zagrożenia przedsiębiorstw upadłością

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.17

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: