Object structure
Title:

Zastosowanie Teorii Odpowiadania na Pozycje Testowe do oceny zdolności przetwarzania informacji preferencyjnej w negocjacjach elektronicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of Item Response Theory to the evaluation of preference information processing in electronic negotiations

Creator:

Roszkowska, Ewa ; Jefmański, Bartłomiej ; Wachowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

negocjacje elektroniczne ; modele IRT ; analiza preferencji ; system scoringowy ; electronic negotiations ; IRT models ; preference analysis ; scoring system

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 188-197

Abstrakt:

W pracy przedstawiono zastosowanie wybranych modeli Teorii Odpowiadania na Pozycje Testowe (Item Response Theory) do oceny zdolności odzwierciedlenia przez decydenta informacji preferencyjnej w procesie tworzenia przez niego systemu oceny ofert negocjacyjnych w elektronicznych negocjacjach dwustronnych. Zbudowano oraz porównano wybrane modele IRT (Rasha, 1PL, 2PL, 3PL) określające rozkład odpowiedzi na pozycje testowe w terminach zmiennej ukrytej, reprezentującej zdolność negocjatora do przetwarzania informacji preferencyjnej z uwzględnieniem parametrów: trudności, dyskryminacji, zgadywania

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.19

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: