Object structure
Title:

Wnioskowanie o wpływie procesu badawczego na poziom wskaźnika odpowiedzi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An attempt to identify the impact of research process on the level of response-rate

Creator:

Rószkiewicz, Małgorzata

Subject and Keywords:

wskaźnik braku odpowiedzi ; błąd braku realizacji ; efekt procesu badawczego ; podejście wielopoziomowe ; wielowymiarowa analiza korespondencji ; nonresponse-rate ; noncooperation-rate ; effect of research process ; multilevelapproach ; multivariate correspondence analysis

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 468, s. 198-204

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę identyfikacji wpływu procesu badawczego na gotowość współpracy z ankieterem wśród polskich gospodarstw domowych. Podstawą analizy były wyniki historii kontaktów z jednostkami wylosowanymi do badania ankietowego, zrealizowanego w 2013 r. na losowej próbie ponad 34 tys. gospodarstw domowych. Za efekt procesu badawczego przyjęto liczbę odmów odpowiedzi na stawiane w kwestionariuszu pytania. Za zmienną zależną przyjęto liczbę prób nakłaniania do współpracy podjętą przez ankietera, zanim zrealizowano wywiad. Wykorzystano podejście wielopoziomowe, w którym jako zmienną niezależną drugiego poziomu uwzględniono status społeczno-ekonomiczny respondenta. Wyniki wskazały, że wprawdzie wyższy status społeczno-ekonomiczny ograniczał gotowość do współpracy z ankieterem, to jednak łagodził jej wrażliwość na negatywny wpływ procesu badawczego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.468.20

Language:

pol

Relation:

Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania ; Taksonomia 28 ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 468

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: