Object structure
Title:

Ekosocjonomia: nauka o gospodarowaniu

Group publication title:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review

Title in english:

Ecosocionomics: a science of economy

Creator:

Ostasiewicz, Walenty

Subject and Keywords:

metabolizm społeczny ; gospodarka przyrodnicza ; gospodarka zielona ; trwały rozwój ; social metabolism ; nature’s economy ; green economy ; sustainable development

Description:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15, s. 233-250

Abstrakt:

Gospodarka ludzka będąca jedną z najważniejszych instytucji społecznych stanowi tylko część gospodarki przyrodniczej. Arystotelesowskie rozumienie gospodarki jako systemu czynności zapewniających dobre życie członkom domostwa rodzinnego już w XVII wieku zostało metaforycznie rozszerzone na mikrokosmos (pojedyncze zwierzę) i na makrokosmos (cała przyroda, całe środowisko naturalne). Niezależnie od takiego jednolitego, organicystycznego ujęcia wiedza naukowa o trzech podstawowych systemach (gospodarka, społeczeństwo i środowisko naturalne) formułowana jest przy użyciu bardzo różnych pojęć. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja sposobu i korzyści ujmowania całości procesów produkcyjnych z wykorzystaniem biologicznych pojęć metabolizmu, które w przypadku systemów społecznych nazywa się metabolizmem społecznym lub gospodarczym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/sps.2017.15.12

Language:

pol

Relation:

Śląski Przegląd Statystyczny = Silesian Statistical Review, 2017, Nr 15 (21)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: