Object structure
Title:

Adaptacje systemów ICT nowoczesnych organizacji w procesie transformacji cyfrowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Adaptations of ICT systems of modern organizations in the process of digital transformation

Creator:

Adamczewski, Piotr

Subject and Keywords:

internet rzeczy ; nowoczesna organizacja ; transformacja cyfrowa ; SMAC ; digital transformation ; modern organization ; IoT

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 11-22

Abstrakt:

Zmiany w otoczeniu zewnętrznym wymuszają na nowoczesnych organizacjach konieczność szybkiego dostosowywania się do nowych uwarunkowań rynkowych. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) zdeterminował funkcjonowanie nowoczesnych organizacji. Okres transformacji cyfrowej jest dużym wyzwaniem dla nowoczesnych organizacji funkcjonujących na rynkach globalnych. Ewolucja technologii teleinformatycznych doprowadziła do upowszechnienia się tzw. III platformy ICT, określanej jako SMAC (Social, Mobile, Analytics, Cloud), a tworzącej – wespół z technologią IoT (Internet of Things) − swoisty ekosystem rozwiązań informatycznych nowoczesnych organizacji. Celem artykułu jest ukazanie adaptacji systemów ICT w zakresie informatycznego wspomagania procesów zarządzania nowoczesnych organizacji w okresie transformacji cyfrowej. Wywody ilustrowane są wynikami autorskich badań polskiego sektora MSP przeprowadzonych w okresie 2014-2016 na wybranych 120 przedsiębiorstwach województw mazowieckiego i wielkopolskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.01

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: