Object structure
Title:

Konkurencyjność obiektów typu fast food w ocenie studentów SGGW

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The competitiveness of fast food restaurants in the assessment of students of Warsaw University of Life Sciences

Creator:

Balińska, Agata

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; fast food ; studenci ; competitiveness ; students

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 23-32

Abstrakt:

Obiekty typu fast food są ważnym elementem rynku usług gastronomicznych. Odbiorcami ich ofert jest przede wszystkim młodzież. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 273 studentów studiów stacjonarnych SGGW w 2016 r. Celem analiz było określenie podstaw konkurencyjności obiektów typu fast food. Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci korzystali z takich usług najczęściej do dwóch razy w miesiącu, przy czym w przypadku mężczyzn częstotliwość ta jest większa niż w przypadku kobiet. Największy wpływ na wybór obiektu gastronomicznego miał typ żywności oraz cena, najmniejszy – w ocenie respondentów − reklama. Równocześnie co czwarty respondent przyznał, że bardzo często korzysta z kuponów rabatowych. O konkurencyjności obiektów fast food, zdaniem respondentów, decydują czystość i dostępność miejsc siedzących, a na poprawę konkurencyjności może wpłynąć rozszerzenie oferty o owoce i śniadaniowe menu. Respondenci jakość obsługi ocenili nieco wyżej niż jakość oferowanych produktów. Odnotowano też różnicę w ocenie w zależności od częstotliwości korzystania z usług tych obiektów

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.02

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: