Object structure
Title:

Osobowość projektowa menedżerów zarządzających budowlanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Project personality of managers in investment construction projects

Creator:

Górecki, Jarosław

Subject and Keywords:

dojrzałość projektowa ; menedżer ; ryzyko ; project maturity ; manager ; risk

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 45-54

Abstrakt:

W artykule wskazano, że branża budowlana nie odbiega znacznie od innych pod względem ogólnych podstaw funkcjonowania organizacji gospodarczych. Specyfika branżowa pojawia się wyraziściej w zakresie zarządzania projektami. Uwidoczniono specyficzne cechy działalności budowlanej, wywierające istotny wpływ na kształtowanie charakteru projektów inwestycyjno-budowlanych. Na podstawie wyników badań empirycznych wskazano parametry projektowe jako wyzwania dla menedżerów przedsięwzięć budowlanych projektów inwestycyjnych. Badania dowiodły, że największym problemem jest przekraczanie planowanego terminu realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Zarządzanie czasem i budżetem projektu to najbardziej istotne czynniki ryzyka w zarządzaniu budowlanymi przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Sprecyzowano zasadnicze elementy kompetencji menedżerów budowlanych projektów inwestycyjnych. Wskazano też potrzebę kształtowania dojrzałości projektowej menedżera projektu, a także problemy stymulacji osobowości menedżera projektu przez zmiany pokoleniowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.04

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: