Object structure
Title:

Budowanie wartości usług dla klientów teatrów i filharmonii – wyniki badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Building services values for customers of theatres and philharmonics – survey results

Creator:

Krawiec, Wioletta ; Szymańska, Kamila

Subject and Keywords:

wartość dla klienta ; instytucje kulturalne ; doświadczanie wartości ; value for a customer ; cultural institutions ; experience of value

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 123-135

Abstrakt:

W artykule pokazano wybrane obszary budowania wartości usług dla klientów instytucji teatralnych i filharmonii, uwzględniając ich preferencje względem oferty, dodatkowych wartości emocjonalnych niezwiązanych bezpośrednio z ofertą instytucji kulturalnych oraz wyboru różnorodnych narzędzi komunikacji w celu wywołania zadowolenia klienta. Podstawę empiryczną artykułu stanowią badania realizowane metodą ankietową w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2015-2017 wśród klientów (na próbie 927 osób) oraz menedżerów (30 badanych) polskich teatrów i filharmonii. Ze względu na liczebność próby oraz sposób jej doboru wszystkie przedstawione analizy dotyczą wyłącznie badanych jednostek

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.11

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: