Object structure
Title:

Świadomość emerytalna Polaków

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish pension awareness

Creator:

Leśna-Wierszołowicz, Elwira

Subject and Keywords:

świadomość emerytalna ; przemiany demograficzne ; edukacja finansowa ; pension awareness ; demographic changes ; financial education

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 159-169

Abstrakt:

Celem opracowania jest przedstawienie problemu braku świadomości emerytalnej Polaków. W artykule opisano proces starzenia się społeczeństwa polskiego, będący wynikiem spadku dzietności oraz wydłużania średniej długości życia. Przeanalizowano również skłonność Polaków do dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Wyniki badań społecznych wyraźnie wskazują na potrzebę edukacji finansowej obywateli i kształtowania ich świadomości emerytalnej. Konieczna jest zatem ogólnopolska kampania informacyjna, która pomoże zmienić sposób myślenia Polaków oraz uświadomi im potrzebę gromadzenia dodatkowych środków emerytalnych. Posiadanie odpowiedniej wiedzy jest niezbędne do podejmowania właściwych decyzji na rynku finansowym, zwłaszcza w obliczu ogromnej różnorodności oferowanych produktów emerytalnych. Zwiększanie świadomości emerytalnej obywateli w zakresie gromadzenia dodatkowych oszczędności emerytalnych jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia stabilnego funkcjonowania całej gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.14

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: