Object structure
Title:

Analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski z wykorzystaniem metody TOPSIS

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Affordability analysis of housing in voivodeship cities in Poland using the TOPSIS method

Creator:

Matel, Anna ; Marcinkiewicz, Jacek

Subject and Keywords:

mieszkanie ; dostępność mieszkania ; TOPSIS ; housing ; affordability of housing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 170-182

Abstrakt:

Celem artykułu jest analiza dostępności mieszkań w miastach wojewódzkich Polski. Analizę przeprowadzono dla roku 2015. Źródłem danych były opracowania dotyczące rynku nieruchomości realizowane przez Narodowy Bank Polski oraz opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. Dokonano wyboru i selekcji odpowiednich wskaźników ilościowych, a następnie analizy metodą TOPSIS, co pozwoliło na porównanie i uszeregowanie badanych miast pod względem dostępności mieszkań. Uszeregowania miast dokonano, stosując trzy warianty nadania wag poszczególnym zmiennym. Najwyższą dostępność mieszkań odnotowano w Katowicach i Gdańsku. Oszacowany wskaźnik był wysoki również w Szczecinie, Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu i w Rzeszowie. Miasta o najmniejszej dostępności mieszkań według przeprowadzonej analizy to Białystok, Bydgoszcz i Kielce. Niską dostępnością cechowały się również Olsztyn, Lublin, Opole i Zielona Góra. W pozostałych miastach (Kraków, Łódź) dostępność mieszkań jest na średnim poziomie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.15

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: