Object structure
Title:

Czy teoria pokoleń wyjaśnia naszą przyszłość?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Does the generation theory explain our future?

Creator:

Mirkowska, Zofia

Subject and Keywords:

cykliczność ; teoria cyklu pokoleniowego ; millenialsi ; cykl paradygmatyczny ; opłata za ubóstwo ; cyclicality ; generational cycle theory ; Millenials ; paradigm cycle ; poverty premium

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 195-206

Abstrakt:

Teoria cyklu pokoleniowego Straussa i Howe’a opisuje historię jako powtarzające się regularnie, choć w różnych wariantach, cztery fazy przebudzeń i kryzysów związanych z typami pokoleń. Przesilenia, przez które jako społeczeństwa systematycznie przechodzimy oraz odpowiadające im etapy cyklu, nazwano wzlotem, przebudzeniem, dezintegracją i kryzysem społecznym. Zgodnie z tą koncepcją od roku 2007 znajdujemy się w końcowym etapie cyklu – fazie kryzysu społecznego, który jest zawsze momentem przełomowym, z konfliktami prowadzącymi do wojen, nawet o charakterze totalnym. To czasy poważnych wstrząsów, kiedy społeczeństwo koncentruje się na reorganizacji systemów i instytucji, zmierzając do nowego porządku. Współcześnie najgroźniejsze źródła konfliktów to: kryzys demokracji liberalnej, nasilające się nierówności społeczne oraz skutki zmian klimatu, z szybko rosnącą migracją ludności na czele. Ich efektem mogą być np. zmiany terytorialne czy nowe rozwiązania polityczno-ustrojowe

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.17

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: