Object structure
Title:

Ksiądz Augustyn Szamarzewski (1832-1891) – patron polskiej bankowości spółdzielczej w zaborze pruskim

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rev. Augustyn Szamarzewski (1832-1891) – the exponent of Polish co-operative banking in the Prussian Partition

Creator:

Rolski, Mateusz

Subject and Keywords:

ks. Augustyn Szamarzewski ; bankowość spółdzielcza w Polsce ; spółdzielczość ; Rev. Augustyn Szamarzewski ; co-operative banking in Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 271-282

Abstrakt:

Niniejszy artykuł koncentruje się na postaci jednego z głównych propagatorów bankowości spółdzielczej w zaborze pruskim – ks. Augustyna Szamarzewskiego. Ks. A. Szamarzewski promował ideę spółdzielczości słowem i czynem, podejmując aktywne działania na rzecz rozwoju spółek pod względem ilościowym, jak również rewidując ich bieżące funkcjonowanie. W bankowości spółdzielczej, która zapewniała tworzenie oszczędności i budowę polskiego kapitału, dostrzegał szansę na wyższy poziom życia dla przyszłych pokoleń. Jego publiczna działalność w postaci tworzenia, reorganizacji i rewizji banków ludowych na wzór instytucji Schulzego dała początek sektorowi, który funkcjonuje w Polsce po dzień dzisiejszy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.23

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: