Object structure
Title:

Aktywność ekonomiczna polskich kobiet w wieku 50+

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic activity of Polish women aged 50+

Creator:

Szczecińska, Beata

Subject and Keywords:

rynek pracy ; kobiety w wieku 50+ ; tablice wielodzielcze ; labor market ; women aged 50+ ; multi-way tables

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 319-330

Abstrakt:

Celem opracowania jest ocena aktywności ekonomicznej kobiet w wieku 50 lat i więcej w I i IV kwartale 2014 roku. Podstawę informacyjną badań stanowiły jednostkowe dane nieidentyfikowalne pochodzące z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, które zostały odpłatnie udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny. Do oceny zależności między wybranymi zmiennymi charakteryzującymi aktywność na rynku pracy kobiet 50+ zbudowano tablice wielodzielcze. Porównując aktywność zawodową osób starszych według płci, można zauważyć, że we wszystkich grupach wiekowych jest ona niższa wśród kobiet. Przeprowadzone badania wskazują, że duża część kobiet 50+ nie pracuje i nie poszukuje pracy. Głównymi przyczynami ich małej aktywności na rynku pracy są: uzyskanie świadczeń emerytalnych i rentowych, brak możliwości znalezienia pracy, pozostanie na utrzymaniu męża, a także opieka nad wnukami i niepełnosprawnymi członkami rodziny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.27

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: