Object structure
Title:

Wspieranie działalności B+R a efekt wypychania w krajach OECD

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Support for R&D activities vs. crowding-out effect in OECD countries.

Creator:

Zegarowicz, Łukasz ; Wildowicz-Giegiel, Anna

Subject and Keywords:

efekt wypychania funkcji ; crowding-out ; crowding-in ; badania i rozwój ; polityka innowacyjna ; crowding-out effect ; research and development ; innovation policy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 475, s. 415-426

Abstrakt:

Celem artykułu jest empiryczna weryfikacja występowania zjawiska efektu wypychania inwestycji prywatnych przez publiczne w odniesieniu do działalności badawczo-rozwojowej. Realizacja przyjętego celu wymagała zastosowania metody krytycznej analizy literatury poświęconej wybranej problematyce, którą wzbogacono o analizę empiryczną struktury finansowania działalności B+R w skali makro dla 31 gospodarek należących do OECD. W ramach analizy wyróżniono 3 grupy krajów, w zależności od rodzaju stosowanych narzędzi wsparcia: wyłącznie finansowanie bezpośrednie, głównie finansowanie bezpośrednie i głównie finansowanie pośrednie. Przeprowadzona analiza pozwoliła na pozytywne zweryfikowanie hipotezy mówiącej, że efekt wypychania w sektorze B+R w krajach OECD przyczynia się do zmiany struktury finansowania tej działalności oraz przyjmuje silniejszą formę w przypadku bezpośrednich form finansowania działalności B+R sektora prywatnego przez państwo

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.475.35

Language:

pol

Relation:

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 475

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: