Object structure
Title:

Wielowymiarowa analiza porównawcza sytuacji komunalno-mieszkaniowej powiatów województwa dolnośląskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Multidimensional comparative analysis of the municipal-housing situation of Lower Silesia districts

Creator:

Bartłomowicz, Tomasz

Subject and Keywords:

wielowymiarowa analiza statystyczna ; sytuacja komunalno-mieszkaniowa powiatów ; województwo dolnośląskie ; multidimensional comparative analysis ; municipal-housing situation of districts ; Lower Silesia voivodeship

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 40-48

Abstrakt:

Powiat jako jednostka pośrednia (między gminą a województwem) wykonuje zadania publiczne w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Celem artykułu była analiza sytuacji infrastrukturalnej (komunalno- mieszkaniowej) powiatów województwa dolnośląskiego w latach 2010-2014. W badaniu zastosowano zmienne diagnostyczne w postaci wybranych wskaźników demograficznych oraz infrastruktury mieszkaniowej. Narzędziami badawczymi były metody wielowymiarowej analizy statystycznej w postaci porządkowania liniowego oraz analizy skupień. Wyniki analizy umożliwiły wytypowanie powiatów charakteryzujących się najlepszą oraz najgorszą sytuacją komunalno-mieszkaniową, a także powiatów podobnych oraz odstających

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.03

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: