Object structure
Title:

Funkcjonowanie spółek komunalnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Functioning of municipal companies in Poland

Creator:

Dolewka, Zofia

Subject and Keywords:

samorząd terytorialny ; gospodarka komunalna ; spółka komunalna ; nadzóri kontrola ; local government ; public utilities ; municipal company ; supervision and control

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 59-72

Abstrakt:

Celem artykułu jest próba oceny funkcjonowania spółek komunalnych. Zajmują one istotną pozycję w realizacji zadań własnych samorządu. W piśmiennictwie ekonomicznym dotyczącym działalności podmiotów wykonawczych w sektorze publicznym kwestia spółek komunalnych jest dość rzadko przedmiotem zainteresowania. Metodą badawczą była analiza literatury przedmiotu, aktów prawa oraz danych dotyczących działalności spółek komunalnych. W opracowaniu postawiono tezę, że spółki pozostają pod pełną kontrolą funkcjonalną i personalną władz lokalnych. Wpływa to na poziom efektywności gospodarowania w tych podmiotach. Przeprowadzone rozważania pozwoliły sformułować wniosek, że istniejący system kontroli i nadzoru nad spółkami komunalnymi jest dysfunkcjonalny i wymaga wzmocnienia o nowe elementy oraz że konieczne jest stworzenie nowej formy organizacyjnej adekwatnej do realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, tj. formy pośredniej pomiędzy zakładem budżetowym a spółką prawa handlowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.05

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: