Object structure
Title:

Hybrydyzacja rozwoju regionów Europy Środkowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Hybridization of the Central Europe regions’ development

Creator:

Drobniak, Adam

Subject and Keywords:

dynamika rozwoju ; hybrydyzacja ; regiony Europy Środkowej ; development dynamics ; hybridization ; regions of Central Europe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 73-84

Abstrakt:

W artykule podjęto problematykę oceny dynamiki rozwoju regionów Europy Środkowej na rzecz identyfikowania różnic w tendencjach wzrostu. Jego celem jest z jednej strony empiryczna weryfikacja podstawowego wymiaru ekonomicznej prężności regionalnej (regional economic resilience), związanego z PKB, z drugiej zaś podjęcie próby wyjaśnienia znaczących zróżnicowań dynamiki rozwoju gospodarczego regionów Europy Środkowej w kontekście koncepcji hybrydyzacji. Wnioski wynikające ze wstępnych badań prowadzonych dla regionów Europy Środkowej wydają się kontestować powszechnie uznawane zależności dotyczące dynamiki rozwoju, zgodnie z którymi regiony większe, o wyższej randze i większej gęstości zaludnienia, cechuje większa dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego. Tego rodzaju niespójność może sugerować pojawienie się nowych, hybrydowych wzorców rozwoju, wynikających ze współwystępowania mechanizmów neoliberalnego kapitalizmu, dziedzictwa postsocjalistycznego oraz globalizacji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.06

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: