Object structure
Title:

Duża czy mała? Dylemat gminnego rozmiaru

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Big or small? Dilemma of communal size

Creator:

Kachniarz, Marian

Subject and Keywords:

konsolidacja ; efekt skali ; samorząd terytorialny ; reforma ; consolidation ; efect of scale ; local government ; reform

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 94-102

Abstrakt:

Dyskusje o optymalnej wielkości jednostek samorządowych absorbują zarówno środowiska naukowe, jak i polityczne, które odpowiadają za decyzje dotyczące kształtu podziału terytorialnego. Problem jest o tyle istotny, że tego typu zmiany powinny być czynione z wielką rozwagą, a ich kreowanie winno bazować na solidnej wiedzy. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy większe gminy działają efektywniej, czy konsolidacja struktur administracyjnych przynosi efekty w postaci zmniejszonych jednostkowych kosztów funkcjonowania? Praca ma charakter przeglądowy i jest syntezą wyników badań opublikowanych w literaturze światowej. Przegląd literatury na temat refom podziału terytorialnego pokazuje, że dowody na funkcjonowanie efektu skali w samorządach są bardzo niejednoznaczne. Podobnie trudno sformułować wnioski, które pozwoliłyby określić optymalną wielkość podstawowych jednostek podziału terytorialnego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.08

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: