Object structure
Title:

Wpływ utraty statusu ośrodka wojewódzkiego na rozwójmiast

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The influence of the loss of the state of a provincial capital on the development of cities

Creator:

Kisiała, Wojciech

Subject and Keywords:

miasta wojewódzkie ; miasta postwojewódzkie ; status wojewódzki ; funkcje administracyjne ; rozwój miast ; wskaźnik syntetyczny ; metoda odległości od wzorca ; Polska ; provincial cities ; post-provincial cities ; provincial status ; administrative functions ; development of cities ; synthetic indicator ; method of distance from standard ; Poland

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 117-126

Abstrakt:

Celem artykułu jest porównanie stanu i dynamiki rozwoju 49 polskich miast – byłych i aktualnych stolic wojewódzkich – prowadzące do określenia zróżnicowania oraz zmian ich kondycji gospodarczej, sytuacji demograficznej oraz zainwestowania infrastrukturalnego. W postępowaniu badawczym wykorzystano metodę odległości od wzorca umożliwiającą wielowymiarową analizę porównawczą na podstawie zmiennych syntetycznych. Wyniki badań wskazują, że byłe miasta wojewódzkie znajdują się w gorszej sytuacji rozwojowej w stosunku do miast, które w wyniku reformy samorządowej z 1999 roku zachowały status ośrodka wojewódzkiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.11

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: