Object structure
Title:

Koncepcje i badania odporności gospodarczej regionów

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Concepts and research of economic resilience of regions

Creator:

Masik, Grzegorz

Subject and Keywords:

odporność gospodarcza ; adaptatywność ; podejście ewolucyjne ; economic resilience ; adaptability ; evolutionary approach

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 154-162

Abstrakt:

Celem artykułu jest przegląd koncepcji i badań dotyczących odporności gospodarczej. Istnieją trzy podstawowe interpretacje decydujące o zakresie analiz: odporność inżynieryjna, ekologiczna i adaptatywna. W ramach wyróżnionych koncepcji odporności bada się podążanie regionów do stanu równowagi, ich funkcjonowanie jako złożonych i adaptatywnych systemów oraz wdrażane w przeszłości strategie pozwalające budować ich odporność na zakłócenia zewnętrzne. Badania z tego zakresu skupiają się na analizie wpływu recesji na funkcjonowanie regionów, określaniu charakterystyk dotyczących zmian produktu krajowego brutto, zatrudnienia, inwestycji i in., a także na działaniach strategicznych i instrumentach stosowanych przez decydentów sfery publicznej, gospodarczej i społecznej. Do najczęściej stosowanych instrumentów należą zachęty inwestycyjne oraz działania na rynku pracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.15

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: