Object structure
Title:

Przygotowanie samorządów do współpracy z zagranicznym inwestorem. Przykład gmin wiejskich województwa wielkopolskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Preparation of local governments to the cooperation with foreign investors. An example of Wielkopolska communes

Creator:

Standar, Aldona

Subject and Keywords:

atrakcyjność inwestycyjna ; determinanty atrakcyjności inwestycyjnej ; inwestorzy ; jednostki samorządu terytorialnego ; obszary wiejskie ; investment attractiveness ; the determinants of investment attractiveness ; investors ; local government units ; rural areas

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 243-252

Abstrakt:

Celem artykułu jest poznanie stopnia przygotowania samorządów do współpracy z zagranicznym inwestorem. Badaniem objęto gminy wiejskie województwa wielkopolskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że przedstawiciele badanych urzędów są zainteresowani pozyskaniem inwestora z zewnątrz i dobrze oceniają swoje przygotowanie do obsługi przedsiębiorców. Jednak tylko średnio w co trzeciej gminie przygotowano ofertę dla zagranicznego inwestora. Im wyższy poziom rozwoju gminy, tym udział gmin mających taką ofertę jest wyższy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.23

Language:

pol

Relation:

Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: