Object structure

Title:

Współpraca firm w łódzko-warszawskim obszarze funkcjonalnym – czynniki i efekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Cooperation between enterprises in the Warsaw-Lodz functional area − factors and effects

Creator:

Stawasz, Edward

Subject and Keywords:

obszar funkcjonalny ; współpraca firm ; efekty i bariery współpracy ; functional area ; cooperation between enterprises ; effects of cooperation and barriers to cooperation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 477, s. 262-271

Abstrakt:

Przedmiotem prezentowanego artykułu są uwarunkowania współpracy firm w łódzko-warszawskim obszarze funkcjonalnym. Omówiono czynniki, obszary, efekty oraz bariery współpracy firm. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badań empirycznych 150 małych i średnich firm funkcjonujących w obszarze o relatywnie wysokiej intensywności współpracy firm, dotyczącej kontaktów w szeroko rozumianym zakresie przepływów wiedzy i informacji, pozyskiwania specjalistów oraz wspólnych przedsięwzięć. Bliskość firm i innych podmiotów zlokalizowanych w obszarze funkcjonalnym i towarzysząca jej współpraca wpływają pozytywnie na efekty finansowe uzyskane dzięki współpracy, a zdecydowana większość firm o intensywnej współpracy z innymi podmiotami realizuje swój potencjał innowacyjności. Wskazuje to na zależność współpracy i innowacyjności firm zlokalizowanych i mających partnerów w obszarze funkcjonalnym. Z drugiej strony, współpraca firm napotyka bariery osłabiające korzyści ze współpracy

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.477.25

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 477 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu