Object structure
Title:

Procesowe ujęcie funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości w jednostkach gospodarczych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The process approach of the functioning of the accounting information system in business units

Creator:

Bujak, Adam

Subject and Keywords:

system informacyjny rachunkowości ; proces ; działanie ; rachunek kosztów działań ; efektywność ; accounting information system ; process ; activity ; activity-based costing ; efficiency

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 61-70

Abstrakt:

System informacyjny rachunkowości, odpowiadający za dostarczanie wielu informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji, podobnie jak inne podsystemy wchodzące w skład przedsiębiorstwa, musi funkcjonować efektywnie. Oznacza to konieczność przygotowania wszystkich wymaganych informacji po najniższym możliwym koszcie. Dokładnych danych na temat kosztów prowadzenia rachunkowości nie można jednak uzyskać z ewidencji księgowej opartej na obowiązujących przepisach. Dlatego za cel artykułu przyjęto zaprezentowanie od strony teoretycznej i praktycznej możliwości wykorzystania podejścia procesowego do ustalenia kosztów funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości, scharakteryzowano również procesy i działania zachodzące w badanym systemie. Osiągnięcie tak sformułowanego celu wymagało przeprowadzenia krytycznej analizy literatury przedmiotu, dokonano także analizy sposobu prowadzenia rachunkowości w dobranych celowo jednostkach gospodarczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.05

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: