Object structure
Title:

Wynik finansowy szpitala – aspekty informacyjne i decyzyjne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Net profit of a hospital − information and decision-making aspects

Creator:

Chluska, Jolanta

Subject and Keywords:

wynik finansowy ; zarządzanie szpitalem ; rachunkowość ; net profit ; management of a hospital ; accounting

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 94-101

Abstrakt:

Szpital jako podmiot leczniczy zobowiązany jest do ustalania wyniku finansowego działalności i prezentowania jego wartości w sprawozdaniu finansowym oraz innych sprawozdaniach. Kierownictwo jednostki, a także inni decydenci wykorzystują informacje z systemu rachunkowości jako uzasadnienie przemian i restrukturyzacji. Liczne zmiany systemowe w opiece zdrowotnej wymagają stabilnej podstawy decyzyjnej. Rolę taką może spełniać wynik finansowy. Artykuł prezentuje informacyjne aspekty wyniku finansowego szpitala w procesach decyzyjnych. Celem artykułu jest podkreślenie istotnej roli wyniku finansowego w ocenie dokonań podmiotów leczniczych – szpitali oraz podejmowaniu decyzji zarządczych przez kierownictwo zakładów i otoczenie. Jako narzędzia badawcze wykorzystano analizę literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz sprawozdań finansowych szpitali

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.08

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: