Object

Title: Determinanty sprawności procesu ewidencji księgowej w biurze rachunkowym

Title in english:

Determinants of accounting records process performance in an accounting office

Creator:

Chojnacka-Komorowska, Anna ; Nowosielki, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 102-113

Abstrakt:

Głównym celem opracowania jest prezentacja wyników badań dotyczących determinant sprawności procesu ewidencji księgowej realizowanego w biurze rachunkowym. Sprawność jest rozumiana jako immanentna cecha procesu, która w sposób syntetyczny informuje o jego zdolności do realizacji przypisanych mu funkcji. Podjęte badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem metody case study wspomaganej analizą dokumentacji pochodzącej z badanej jednostki gospodarczej oraz techniką wywiadu i obserwacji. W toku badań zidentyfikowano kluczowe czynniki sprawności badanego procesu. Dwa najważniejsze to: jakość dokumentów księgowych dostarczanych przez klientów biura, stanowiących wejście procesu, oraz jakość kadry będącej aktywnym uczestnikiem procesu, mierzona poziomem doświadczenia i kwalifikacji zawodowych pracowników. W podsumowaniu wskazano na możliwe kierunki dalszych badań ilościowych o charakterze eksplanacyjnym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.09 ; oai:dbc.wroc.pl:37650

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471 ; Rachunkowość a controlling

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

This page uses 'cookies'. More information