Object structure
Title:

Wzrost przychodów ze sprzedaży jako determinanta całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The growth of sales revenues as a determinant of total shareholders return

Creator:

Comporek, Michał

Subject and Keywords:

całkowity zwrot dla akcjonariuszy ; przychody ze sprzedaży ; stopa wzrostu zrównoważonego ; wewnętrzna stopa wzrostu ; total shareholders return ; net revenues from sales ; sustainable growth rate ; internal growth rate

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 114-125

Abstrakt:

Zasadniczym celem artykułu jest wykazanie relacji zachodzących między wzrostem przychodów ze sprzedaży a korzyściami dla akcjonariuszy przemysłowych publicznych spółek akcyjnych z tytułu zainwestowanego kapitału. Dla stworzenia uporządkowanego zbioru problemów i zakresu badań w opracowaniu przyjęto, że zbiór ten będzie wypełniony analizą: realizowanego tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży, potencjalnego tempa wzrostu przedsiębiorstwa wyznaczanego przez stopę wzrostu zrównoważonego sgr oraz wewnętrzną stopę wzrostu igr, a także wskaźnika całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy. Badaniom empirycznym poddano przemysłowe spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 2011–2015, które zostały zakwalifikowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu: chemicznego, lekkiego oraz elektromaszynowego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.10

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: