Object structure
Title:

Działania outsourcingowe szpitali – przegląd badań

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Outsourcing activities of hospitals − a review of research

Creator:

Kister, Agnieszka

Subject and Keywords:

outsourcing ; szpitale ; koszty ; redukcja kosztów ; hospitals ; costs ; costs reducing

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 187-193

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie problemów badawczych związanych z podejmowaniem przez szpitale działań outsourcingowych. Wartością dodaną tej publikacji jest wyeksponowanie badań, które wykazują związek tych działań z obniżką kosztów, i wskazanie na nowe trendy badawcze w tym zakresie. Okazuje się, że badania takie nie są incydentalne i stanowią istotny obszar problematyki. Zagadnienia outsourcingu stosowanego w szpitalach są ważnym i aktualnym problemem stale podejmowanym przez badaczy. Problemy badawcze w tym zakresie analizowane w Polsce i na świecie są podobne. Dotyczą m.in. identyfikacji działań outsourcingowych, określenia wad i zalet stosowania outsourcingu, ale przede wszystkim akcentowana jest potrzeba analizy jego opłacalności, czego w literaturze są liczne dowody

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.17

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: