Object structure
Title:

Ewolucja koncepcji budżetowania od zera

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The evolution of zero-base budgeting

Creator:

Kowalewski, Marcin

Subject and Keywords:

budżetowanie od zera ; budżetowanie w przedsiębiorstwie ; zero-base budgeting ; budgeting in an enterprise

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 258-265

Abstrakt:

Budżetowanie od zera stało się ponownie popularne wśród menedżerów różnorodnych organizacji, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Po 2013 roku budżetowanie od zera jest wdrażane do coraz większej liczby przedsiębiorstw. Koncepcja ta jest na pewno ciekawą alternatywą dla tradycyjnego, krytykowanego budżetowania przyrostowego. Metoda budżetowania od zera oznacza traktowanie każdego cyklu budżetowania jako autonomicznego, bez wspierania się danymi historycznymi. Jednym z najważniejszych powodów jej ponownej popularności jest ukierunkowanie na istotną redukcję kosztów i ciągłe doskonalenie działalności przedsiębiorstwa. Budżetowania od zera nie traktuje się jednak jako narzędzia ukierunkowanego wyłącznie na redukcję kosztów, ale jako istotny, koherentny element systemu zarządzania przedsiębiorstwem, który wymusza zmianę ról i kryteriów podejmowania decyzji, wprowadza odpowiedzialność, skuteczny nadzór i efektywne działania. Celem niniejszego artykułu jest porównanie i krytyczna analiza pierwotnej wersji budżetowania od zera oraz nowego podejścia do tej koncepcji, czyli określnie, jak w ciągu czterdziestu lat zmieniło się jej wykorzystanie w organizacjach

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.23

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: