Object structure
Title:

Kształtowanie się budżetu gospodarstw domowych osób pracujących na rachunek własny w Polsce w latach 1993–2015

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Shaping of the household budgets of the self-employed in Poland in years 1993-2015

Creator:

Król, Franciszka

Subject and Keywords:

gospodarstwa domowe ; pracujący na rachunek własny ; budżety gospodarstw ; wydatki gospodarstw ; koszyk konsumencki ; households ; the self-employed ; household budgets ; household spending ; consumer basket

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 266-276

Abstrakt:

Artykuł został poświęcony przeanalizowaniu zmian popytu na wybrane elementy koszyka konsumenckiego gospodarstw domowych osób pracujących na rachunek własny, jakie zaszły w Polsce w latach 1993–2015. Gospodarstwa domowe stanowią podstawowy podmiot gospodarczy – są nie tylko najstarszą, ale jednocześnie najbardziej znaczącą instytucją ekonomiczną na świecie. Z tego powodu ich finanse są jednym z fundamentalnych elementów kształtowania się polityki społeczno-gospodarczej państwa. Celem artykułu jest przeanalizowanie, jak zmieniał się poziom i struktura ich wydatków na wybrane elementy koszyka konsumenckiego (żywność i napoje bezalkoholowe, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, wyposażenie mieszkania, rekreacja i kultura oraz zdrowie). Metodyka badań przedstawionych w artykule obejmuje studia literatury, analizę danych zastanych zaczerpniętych z danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz wnioskowanie statystyczne i logiczne

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.24

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: