Object structure
Title:

Księga budżetowa w controllingu operacyjnym przedsiębiorstwa budowlanego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Budgetary book in the operational controlling of a building enterprise

Creator:

Kubacka, Maria

Subject and Keywords:

controlling ; budżetowanie ; księga budżetowa ; budgeting ; budgetary book

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 277-287

Abstrakt:

Aspekty formalne w zakresie funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie są zagadnieniem stosunkowo nieczęsto poruszanym. Celem artykułu jest przedstawienie roli oraz zakresu księgi budżetowej w controllingu operacyjnym przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem specyfiki działalności podmiotu z branży budowlanej, jako próba formalnego ujęcia procesu budżetowania. Zaprezentowano cele, efekty oraz etapy budżetowania, które znajdują odzwierciedlenie w księdze budżetowej. Wskazano na właściwą organizację procesu budżetowania w przedsiębiorstwie jako warunek decydujący o poprawności sporządzanego budżetu oraz wskazano niezbędne elementy formalne tego procesu. Podjęte badania literaturowe wskazują na konieczność formalizacji procesu budżetowania, który przyjmując postać księgi budżetowej, systematyzuje zasady funkcjonowania budżetowania w przedsiębiorstwie budowlanym

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.25

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: