Object structure
Title:

Systematyka controllingu procesów – wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Systematics of the controlling processes – chosen aspects

Creator:

Szydełko, Łukasz

Subject and Keywords:

controlling procesów ; zarządzanie procesami ; zarządzanie dokonaniami ; processes controlling ; processes management ; performance management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 379-389

Abstrakt:

Menedżerowie w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo powinni być wspomagani informacyjnie w podejmowaniu decyzji. Szczególną rolę w tym zakresie spełnia system controllingu procesów. Dla celów zarządczych może być klasyfikowany ze względu na różne kryteria. Jeżeli punktem odniesienia jest waga decyzji będących przedmiotem wspomagania, to można w tym zakresie wyodrębnić strategiczny i operacyjny controlling procesów. Natomiast w sytuacji klasyfikacji opartej na obszarach zarządzania w przedsiębiorstwie zorientowanym procesowo warto w tym zakresie wprowadzić kompleksowy i dziedzinowy controlling procesów. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości klasyfikacji controllingu procesów ze względu na wybrane kryteria. Realizacja tak postawionego celu wiązała się z wykorzystaniem krytycznego przeglądu literatury jako podstawowej metody badawczej

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.35

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: