Object structure
Title:

Skuteczność i efektywność audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Effectiveness and efficiency of internal audit in units of public finance sector

Creator:

Ucieszyńska, Monika

Subject and Keywords:

audyt wewnętrzny ; kontrola zarządcza ; standardy audytu wewnętrznego ; internal audit ; management control ; internal audit standards

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 471, s. 402-412

Abstrakt:

Jednostka organizacyjna powinna dostosowywać się do zmian zachodzących w otoczeniu przy należytym wykorzystaniu wszystkich tworzących ją zasobów. Wymaga to odpowiedniego, regularnie monitorowanego i usprawnianego zarządzania jednostką. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych narzędziem mającym zapewnić spełnienie tych wymogów jest audyt wewnętrzny, który wraz ze zmianą regulacji prawnych uległ transformacji: od audytu zgodności (compliance audit) w kierunku audytu efektywnościowego (performance audit lub value for money audit). Oznacza to konieczność ukierunkowania realizowanych zadań audytowych nie tylko na kwestie zgodności z przepisami prawa oraz uregulowaniami wewnętrznymi. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie istoty i znaczenia audytu wewnętrznego funkcjonującego w jednostkach sektora finansów publicznych, na podstawie analizy treści literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.37

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: