Object structure
Title:

Planowanie artystyczne w instytucjach kultury

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Artistic planning in cultural institutions

Creator:

Wasilewski, Wiesław

Subject and Keywords:

controlling ; planowanie ; instytucje kultury ; planning ; cultural institutions

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 413, s. 288-424

Abstrakt:

Planowanie w instytucjach kultury wynika ze specyfiki prowadzonej działalnościi często jest determinowane postawą dyrektora podmiotu. Celem artykułu jest przedstawieniei analiza planów działalności artystycznej instytucji kultury oraz określenie elementówcharakterystycznych dla tego typu organizacji, na podstawie badań empirycznych i przeprowadzonychwywiadów oraz analizy literatury. Przedstawiona jest forma planów w układziezadaniowym, która wydaje się być najbardziej korzystna z punktu widzenia samej organizacjioraz podmiotu założycielskiego

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.471.38

Language:

pol

Relation:

Rachunkowość a controlling ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 471

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: